Tipărire

Infrastructura

DRUMURI COMUNALE

Nitchidorf

Trama stradala a localitatii este alcatuita din strazi de categoria a II –a si a III-a  care insumeaza 12,0 km in lungime. Din punct de vedere a amenajarii acestora situatia se prezinta astfel :

-    lungimea totala – 12 km

-    strazi modernizate – 0 km

-    strazi nemodernizate – 12 km

Blajova si Duboz

Situatia tramelor stradale se prezinta astfel : Blajova cu o lungime a strazilor de 3 km  pietruita. Duboz cu o lungime  a strazilor de 5 km pietruit.

Circulatia feroviara .

Traficul feroviar este deservit de statia de cale ferata Nitchidorf pe ruta Buzias – Gataia. Sunt in circulatie trenuri de calatori.

Utilitati

Retele de apa

Localitatea Nitchidorf nu dispune de instalatii de alimentare cu apa.

In localitatea Nitchidorf se afla in desfasurare lucrarile de  alimentare cu apa.

Total km conducta necesara – 5 km.

Foraje  publice – 8

-   adancime 100 m

In localitatea Duboz exista o fantana arteziana  - adancime 240 m.

Retea canalizare

Total km conducta necesara – 5 km

Fose nu exista.

Statie de epurare apa, canal nu exista.

Canalizare pluviala

Toate cele trei localitati dispund de o retea de santuri deschise pentru evacuarea apelor pluviale, dirijate in sistemul de descarcare a teritotiului.

Alimentare cu energie electrica.

Toate cele 3 localitati ale comunei sunt alimentate cu energie electreica din sistemul national prin intermediul retelelor de medie tensiune de 20KV, posturi de transformare de 20/0,4 KV si retele de  distributie de joasa tensiune pe toata lungimea arterelor stradale. Toate gospodariile populatiei sunt alimntate cu energie electrica.

Incintele economice ale societatilor comerciale sunt deasemenea alimentate prin racordare la reteaua de medie tensiune cu posturi de transformare de capacitate corespunzatoare consumurilor tehnologice avizate in timp.

Alimentare cu gaze naturale

Intrucat reteaua  magistrala de transport a gazelor naturale  este amplasata la 10 km de localitatea Nitchidorf (Buzias) si teritoriul nu dispune de surse proprii de extractie, alimentarea cu gaza poate fi luata in perspectiva idepartata.

Deseuri

In localitatea Nitchidorf exista 2 gropi de gunoi amenajate.

In localitatea Duboz  exista 1 groapa gunoi amenajata.

In localitatea Blajova exista 1 groapa gunoi amenajata.

La nivelul comunei Nitchidorf a fost adoptata Hotararea Consiliului Local  de infiintare a Serviciului Public de Salubrizare ; (colectarea  selectiva ; s-au achizitionat 10 europubele).

Servicii

Telefonie Fixa

Numar abonati la nivelul comunei Nitchidorf  - 174

Telefonie mobila

DA

Exista acoperire pentru principalii operatori de telefonie mobila.

Internet

Prin dial-up ; Potentiali utilizatori – 35

Prin ROMTELECOM

In comuna nu exista sali  internet.  La nivelul scolii exista o sala de internet.