Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prezentare generală

Teritoriul comunei Nițchidorf totalizează o suprafață de 6.412. ha, din care 5.398, 04 ha teren agricol și 1.014 ha terenuri neagricole.
Așezat în zona de câmpie a județului, în bazinul hidrografic al râului Timiș, la limita teritoriului județului Caraș-Severin și a zonei colinare de pe culoarul râului.
Comuna Nițchidorf cuprinde un număr de 3 localități. (Nițchidorf, Blajova, Duboz).
Reședință de comună este Nițchidorf.
Nițchidorf – centru comunal situat în partea centrală a teritoriului.
Căi de comunicații :
– drum județean DJ 592 B – Chevereșu Mare – Nițchidorf – Duboz – Tormac, parțial modernizat
– drum comunal DC 161 Nițchidorf – Blajova – Berini
– drum comunal DC 163 Nițchidorf – Silagiu
– Cale ferată normală: Buziaș – Nițchidorf – Tormac – Gătaia

Blajova– sat aparținător situat în partea vestică a teritoriului
Atestare documentară din anul 1410. În evul mediu a fost proprietatea familiei nobile românești Dănești din Duboz. La 1785 a fost colonizat cu familii de germani.
Căi de comunicații :
– drum comunal DC 161 Nițchidorf – Blajova – Berini

Duboz – sat aparținător situat în partea sudică a teritoriului
Atestare documentară din anii 1332-1337. Satul a aparținut familiei Dănești. Atestarea documentară de la 1447 consemnează aparținerea unui număr de 67 de sate de satul Duboz.
Căi de comunicații :
– drum județean DJ 592 B Nițchidorf – Duboz – Tormac.

Populație
Populația totală a comunei este de 1584 locuitori.
Densitate 24.70 loc/km2 .
Structura etnică a populației.
Populație totală 1584 din care : români 1465 , maghiari 32, germani 19, rromi 7, alte naționalități 61.
Structura religioasă a populației : ortodoxă 1438, romano-catolică 48 ; reformată 10, baptistă 18, penticostală 24, nedeclarată 1, alte culte 45.
Structura populației pe sexe : 761 bărbați, 823 femei ;
Populația curent activă după statutul profesional: Salariați(M) 143 bărbați, salariați (F) 114 femei, salariați (T) 257,patroni (M) 7, patroni (T) 7, lucrători pe cont propriu (M) 153 bărbați, (F) 56 femei, (T) 209.

Infrastructură
DRUMURI COMUNALE

Nițchidorf
Trama stradală a localității este alcătuită din străzi de categoria a II –a și a III-a care însumează 12,0 km în lungime. Din punct de vedere a amenajării acestora situația se prezintă astfel :

– lungimea totală – 12 km

– străzi modernizate – 0 km

– străzi nemodernizate – 12 km

Blajova și Duboz
Situația tramelor stradale se prezintă astfel : Blajova cu o lungime a străzilor de 3 km pietruită. Duboz cu o lungime a străzilor de 5 km pietruit.

Circulația feroviară
Traficul feroviar este deservit de stația de cale ferată Nițchidorf pe ruta Buziaș – Gătaia. Sunt în circulație trenuri de călători.

Utilități
Rețele de apă
Localitatea Nițchidorf nu dispune de instalații de alimentare cu apă.

În localitatea Nițchidorf se află în desfășurare lucrările de alimentare cu apă.

Total km conductă necesară – 5 km.

Foraje publice – 8

– adâncime 100 m

În localitatea Duboz există o fântână arteziană – adâncime 240 m.

Rețea canalizare
Total km conductă necesară – 5 km

Fose nu există.

Statie de epurare apă, canal nu există.

Canalizare pluvială

Toate cele trei localități dispund de o rețea de șanțuri deschise pentru evacuarea apelor pluviale, dirijate în sistemul de descărcare a teritoriului.

Alimentare cu energie electrică.
Toate cele 3 localități ale comunei sunt alimentate cu energie electrică din sistemul național prin intermediul rețelelor de medie tensiune de 20KV, posturi de transformare de 20/0,4 KV și rețele de distribuție de joasă tensiune pe toată lungimea arterelor stradale. Toate gospodăriile populației sunt alimentate cu energie electrică.

Incintele economice ale societăților comerciale sunt de asemenea alimentate prin racordare la rețeaua de medie tensiune cu posturi de transformare de capacitate corespunzătoare consumurilor tehnologice avizate în timp.

Alimentare cu gaze naturale
Întrucât rețeaua magistrală de transport a gazelor naturale este amplasată la 10 km de localitatea Nițchidorf (Buziaș) și teritoriul nu dispune de surse proprii de extracție, alimentarea cu gaze poate fi luată în perspectiva îndepărtată.

Deșeuri
În localitatea Nițchidorf există 2 gropi de gunoi amenajate.

În localitatea Duboz există 1 groapă gunoi amenajată.

În localitatea Blajova există 1 groapă gunoi amenajată.

La nivelul comunei Nițchidorf a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local de înființare a Serviciului Public de Salubrizare ; (colectarea selectivă ; s-au achiziționat 10 europubele).

Servicii
Telefonie Fixă
Număr abonați la nivelul comunei Nițchidorf – 174

Telefonie mobilă
Există acoperire pentru principalii operatori de telefonie mobilă.

Ultima actualizare: 10:33 | 31.05.2024

Sari la conținut